АТЕСТАЦІЯ - 2019

Бодня Ольга Іванівна

методична тема «Розвиток соціокультурної компетенції учнів засобами автентичних матеріалів»

імідж-карта учителя

характеристика 

 

Наріжна Лариса В’ячеславівна

методична тема «Формування міжпредметних компетенцій учнів засобами інтеграції під час вивчення української мови та літератури». 

імідж-карта учителя

характеристика

 

Цинкуш Ірина Анатоліївна

методична тема «Розвиток пізнавальної активності учнів на уроках засобами сучасних педагогічних технологій». 

імідж-карта учителя

характеристика

 

Кареба Олена Вікторівна

методична тема «Проектна діяльність при викладанні біології та в позаурочний час». 

імідж-карта учителя

характеристика

 

Смірнова Лариса Іларіонівна

методична тема «Застосування технік і методів психології як засобів особистісно-орієнтованого навчання учнів географії». 

імідж-карта учителя

характеристика

 

Шелгунова Наталя Володимирівна

методична тема «Формування вторинної мовної особистості засобами інтергування в іншомовне освітнє середовище».

імідж-карта учителя

характеристика

 

Крившенко Юлія Володимирівна

методична тема «Мультимедійні технології на уроках англійської мови як засіб формування компетентного учня». 

імідж-карта учителя

характеристика