Українска словесність

 

Не часто можна зустріти в житті таких людей, які самі горять і запалюють до творчої роботи весь педагогічний колектив. Любов до своєї професії, висока педагогічна майстерність, постійний пошук нових форм і методів навчання та виховання, ерудованість, діловитість, захоплення прекрасним, комунікабельність — такі риси характеризують учителів кафедри «Українська словесність» Маріупольського міського ліцею. До складу кафедри «Українська словесність» ММЛ входять 6 учителів української мови і літератури: із них: 1-«Відмінник освіти України», учитель – методист; 4 педагоги мають вищу кваліфікаційну категорію, І категорію — 2. Молоді учителі Наріжна Л.В., Смірнова К.А., Кулігіна Н.Ф., Новікова С.М. — переможці міського етапу конкурсу «Учитель року».

 

Даниленко Л.И.-керівник кафедри, учитель – методист, відмінник освіти України, працює над розвитком творчої обдарованості ліцеїстів методами евристичного навчання. творчий учитель з високим рівнем здатності до продукування нових ідей, з нетрадиційним мисленням, креативним підходом до розв’язання проблем.

 

Кулигина Н.Ф.-учитель вищої категорії, працюючи над розвитком творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури, практикує проведення нестандартних уроків, впровадження принципів диференціації та індивідуалізації навчання, використання форм і методів творчої самостійності учнів, моделювання проблемних ситуацій, створення ситуації успіху.

 

 

Новикова С.М.– учитель 1 категорії,працює над розпізнанням у кожному учневі його індивідуальні особливості і на цій основі виховувати у нього тягу до пізнання і творчості.

 

 

 

Нарижная Л.В.-учитель вищої категорії, розвиваючи творчі здібності учнів на уроках української мови та літератури, відповідально ставитися до підготовки уроків, постійно займатися самоосвітньою роботою, щоб бути сучасним вчителем та відповідати вимогам часу.

 

Смирнова Е.А.-учитель 1 категорії, розробила систему роботи, яка передбачає формування творчої, збагаченої духовними надбаннями національної культури особистості, стимулювання навчальних інтересів учнів, поєднання принципу доступності з активною працею дітей, надання можливості кожній дитині випробувати себе в різних видах творчості.

 

 

Коротких В.Я.-учитель вищої категорії, велику увагу приділяє розвитку духовних цінностей і творчих здібностей усіх учнів, намагається у кожній дитині пробудити паростки творчості, спонукає до самовдосконалення.