Формування науково-дослідницької культури учнів в умовах освітнього простору ліцею

 

У національній доктрині розвитку освіти ставиться завдання постійного оновлення змісту освіти та навчально-виховного процесу. Він повинен будуватися відповідно до потреб особистості та індивідуальних можливостей учнів, зростання їхньої самостійності й творчої активності, що має зміцнити демократичні основи громадянського суспільства та прискорити його розвиток. Перед учителями постало завдання формувати й зміцнювати в школярів внутрішні джерела мотивації не тільки щодо навчальної діяльності, але й до саморозвитку своїх інтелектуальних, творчих здібностей, а також їх успішної соціалізації. Сьогодні вкрай необхідно створювати ситуації успіху, розвивати творчу, пошукову, дослідницьку активність та навички колективно злагоджених дій.

Дослідницька діяльність ‒ вища форма самоосвітньої діяльності учня. Формування науково-дослідницьких вмінь учнів ‒ процес складний і довготривалий. Він не виникає на порожньому місці і не розвивається сам по собі. А тому завдання вчителя-керівника ‒ поступово і методично формувати науково-дослідницькі навички, здійснюючи постійний конт­роль за виконанням учнями науково-дослідницьких робіт; аналізувати і виправляти помилки; визначати найкращі, найефективніші шляхи ви­конання роботи, розчленувати її на певні складові та розділи, навчаючи учнів поєднувати дослідницьку діяльність з науковою, а також  з'ясовувати можливості подальшого застосування результатів роботи.

Науково-дослідницька діяльність ‒ обов'язково керований процес. Вчитель-наставник навчає методики дослідження, консультує учня в процесі виконання роботи, продумує методику, шляхи вирішення поставлених проблем, враховуючи інтелектуальні та психологічні особ­ливості дитини, оцінює отримані результати.

У здійсненні продуктивного наукового дослідження обов'язкове по­єднання керованої науково-дослідницької діяльності з самостійною, самоосвітньою діяльністю учня,яка є основою інтелектуального рос­ту дитини, формування її творчої особистості.

Творчість учнів багатогранна, виявляється в різних сферах діяльності. Однією з ефективних форм роботи з обдарованою молоддю в ліцеї є науково-дослідницька діяльність учнів у МАН.

Що ж приваблює в роботі МАН? Аналізуючи анкети учасників МАН нашого ліцею можна зробити висновок, що це насамперед поглиблення знань, робота з додатковою літературою, з картами, зі статистичним матеріалом, вміння експериментувати, навички публічного виступу, додаткові бали до ЗНО тощо. Все це формує творчу та пізнавальну активність учня, формує вміння працювати самостійно та використовувати набуті знання на практиці.

На сучасному етапі розвитку суспільства саме Мала Академія Наук створює умови для виявлення та відбору обдарованих дітей, забезпечення духовного, інтелектуального, творчого розвитку підростаючого покоління, соціального та професійного самовизначення.

Результати анкетування учнів 10-11 класів

Питання

 

10 клас

11 клас

Всього

Чи бажаєте Ви займатися науково-дослідницькою діяльністю

64%

39%

52%

(79 учнів)

З якого предмету бажаєте брати участь у конференції МАН?

 

Біологія

18 %

Математика

14 %

Російська мова та література

13 %

Історія, правознавство

11%

Англійська мова

10%

Хімія

10%

Українська мова та література

8 %

Фізика

8 %

Інші предмети

0-3%

Кого з вчителів Ви бачите керівником своєї науково-дослідницької роботи?

 

Кареба С.І.

18%

Кареба О.В.

16%

Виходцева З.П.

11%

Юргенс М.О.

8%

Санікідзе Т.А.

8%

Крившенко Ю.В.

8%

Ісаєнко О.М.

6%

Кулігіна Н.Ф.

6%

Романова І.Г.

6%

Кучинська С.В.

5%

Інші вчителі

0-3%

Головна функція сучасного вчителя – управління процесом навчання, виховання та розвитку особистості учня. Особливу значимість сьогодні набуває саме організація науково - дослідної діяльності, так як вона виступає фактором саморозвитку, самовизначення, робить істотний вплив на особистісно-професійне становлення.

Робота вчителів ліцею як керівників учнівських науково-дослідницьких робіт конференції МАН

ПІБ

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

1.      

Ісаєнко О.М.

+

+

 

+

+

2.      

Кареба О.В.

+

+

 

+

+

3.      

Виходцева З.П.

+

 

+

+

 

4.      

Даниленко Л.І.

+

+

+

 

 

5.      

Кейда С.І.

 

 

+

+

+

6.      

Бабенко М.Ф.

+

+

 

 

+

7.      

Морілова Н.М.

+

 

 

+

 

8.      

Грищенко Л.М.

+

+

 

 

 

9.      

Смірнова К.А.

+

+

 

 

 

10.            

Бахур В.В.

+

+

 

 

 

11.            

Богданова Ю.О.

 

 

 

+

+

12.            

Кучинська С.В.

+

 

 

 

 

13.            

Поліщук С.В.

+

 

 

 

 

14.            

Лаврик В.І.

+

 

 

 

 

15.            

Кулігіна Н.Ф.

+

 

 

 

 

16.            

Солнцев О.В.

 

+

 

 

 

17.            

Наріжна Л.В.

 

+

 

 

 

18.            

Дорофеєва С.В.

 

+

 

 

 

19.            

Санікідзе Т.А.

 

 

 

+

 

20.            

Бородіна О.А.

 

 

 

+

 

21.            

Кареба С.І.

 

 

 

+

 

22.            

Куцобіна Ж.А.

 

 

 

 

+

 На протязі вже багатьох науково-дослідної роботи у ліцеї накопичено певний досвід і отримані непогані результати. Дослідницькі роботи учнів неодноразово займали призові місця на Всеукраїнських, обласних та міських конкурсах науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої Академії Наук України.

Аналіз участі учнів ліцею у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робот учнів-членів МАН України (за останні 5 років)

Рік

 

МАН

І етап

ІІ етап

ІІІ етап

2011-2012

Всього учасників

16

5

-

З них переможців

11

2

-

2012-2013

Всього учасників

11

2

-

З них переможців

8

1

-

2013-2014

Всього учасників

8

3

-

З них переможців

5

3

-

2014-2015

Всього учасників

14

6

2

З них переможців

9

4

-

2015-2016

Всього учасників

6

2

 

З них переможців

3

Немає результатів

 

Щорічно ліцеїсти посідають призові міста на студентській конференції «Наука - перші кроки» в МДУ, ПДТУ, ДонНУ.  

Учні ліцею брали участь в роботі конференцій:

«Каразінський колоквіум» (м. Харків, 2008-2015 р.р – 7 переможців);

І міжнародній конференції «Екологічні проблеми водних ресурсів Приазов'я (Україна) та Східної Фрісландії (Німеччина): досвід, проблеми, перспективи» в рамках міжнародного проекту «Два міста у моря: Маріуполь-Віттмунд» (2013 р. на базі Маріупольського державного університету, захист німецькою мовою);

I Міжнародній конференції школярів «Школа за екологію: думати, досліджувати, діяти!» (м. Москва, 2015 р., команда ліцеїстів увійшла у фінал);

Міжнародній конференції школярів «Сахаровські читання» (м. Санкт-Петербург).

Учень 11 класу Іванов Максим в 2014 і 2015 рр. став призером національного етапу міжнародного конкурсу ISEF Intel-Техно в категорії «Комп’ютерні науки».

 

«Школа за экологию: думать, исследовать, действовать!»

           С 2008 года Мариупольский городской лицей активно сотрудничает с Гете-Институтом, является одной из 15 украинских школ-участниц международного проекта ПАШ («Школы: партнеры будущего»).

     В октябре 2014 года Мариупольский городской лицей получил приглашение Гете-Института принять участие в новом проекте «Школа за экологию: думать, исследовать, действовать!» Это экологический проект, основной задачей которого является привлечение внимания общественности к локальным проблемам окружающей среды и поиску путей их решения.

           Команда Мариупольского лицея в составе учителя немецкого языка Шелгуновой Натальи Владимировны, учителя биологии Каребы Елены Викторовны и учащихся 22 группы Макаровой Екатерины, Рерих Ирмы и Виниосова Романа подготовила для участия в данном конкурсе проект по исследованию качества воды «Gesundes Wasser».

      Эта работа стала продолжением проекта, начатого в 2012-2013 учебном году во время школьного обмена «Мариуполь – Виттмунд: 2 города у моря. Чистые воды». Как и 2 года назад, учащиеся брали пробы воды и придонных отложений в открытых водоемах, исследовали их на наличие живых организмов, по таблицам определяли степень загрязнения, проводили химические опыты для определения наличия в воде нитратов, нитритов, фосфатов и прочих соединений, делали выводы о степени воздействия деятельности человека на чистоту воды, знакомились с задачами и сферой ответственности водоканала и санэпидемстанции и делали доклады о своих исследованиях.

   На конкурс было подано 216 конкурсных работ. Проект Мариупольского городского лицея стал одной из 22 работ, которые были отобраны компетентным жюри для участия в I Международной конференции школьников «Школа за экологию: думать, исследовать, действовать!» и одной из 7 работ, которые были представлены в финале конкурсных защит.

     При отборе работ, описание которых было представлено исключительно на немецком языке, жюри учитывало актуальность и значимость экологической проблемы для учащихся города, реализацию междисциплинарных связей и использование методов научного исследования в химии, биологии, физике и других предметах, результативность проведения проекта и привлечение внимания широкой общественности к результатам проекта

  По итогам конференции был принят «Молодёжный экологический манифест». В документе участники обязались признавать ответственностью за будущее Земли, чистоту воздуха и экологическое состояние территорий, прилагать усилия к объяснению людям важности защиты окружающей среды, вреда курения, пользы раздельного сбора и утилизации мусора.

  В рамках конференции прошли мастер-классы для учителей и школьников, экологическая выставка-ярмарка.

  Участие в конференции стало ярким событием для учащихся Мариупольского городского лицея и их наставников, дало возможность по-новому взглянуть на природоохранные мероприятия, инициируемые учебным заведением, и стало стимулом для планирования новых инициатив.

DSC_1987DSC_1940

 

Заседание круглого стола на тему

«Реализация прав молодежи на образование

в Украине на современном этапе»

 

10 декабря 2013 года в Мариупольском городском лицее состоялось заседание круглого стола «Реализация  прав молодежи на образование в Украине на современном этапе», в котором приняли участие учащиеся Мариупольского городского лицея и студенты экономико-правового факультета Мариупольского государственного университета. Мероприятие организовано в рамках сотрудничества между Мариупольским государственным университетом и Мариупольским городским лицеем и посвящено актуальным проблемам молодежи, а именно: рассматривался вопрос права на образование. В ходе проведения круглого стола участниками были рассмотрены вопросы законодательного регулирования права на образование, общие положения права на образование, а также обсуждались проблемы: образование детей с ограниченными возможностями, индивидуальное образование, Болонский процесс,  образование в Германии и во Франции и еще ряд актуальных вопросов.

Участников круглого стола приветствовала заместитель начальника управления образования, начальник отдела общего среднего образования Дарменко И.В., которая акцентировала внимание присутствующих на том, что на современном этапе, образование играет значительную роль в становлении и развитии личности всех граждан нашего государства. Также отметила, что согласно социальным инициативам Президента, важнейшей проблемой, связанной с возможностью реализации гражданином права на образование, является проблема доступности образовании для лиц с ограниченными возможностями.

В работе круглого стола приняли участие:

Дарменко Инна Валерьевна – заместитель начальника управления образования, начальник отдела общего среднего образования;

Николенко Людмила Николаевна  – декан экономико-правового факультета Мариупольского государственного университета, доктор юридических наук, доцент, профессор;

Василенко Светлана Ивановна – декан по работе со студентами, старший преподаватель кафедры хозяйственного, гражданского и трудового права экономико-правового факультета Мариупольского государственного университета;

Дмитриева Екатерина Игоревна – старший преподаватель кафедры хозяйственного, гражданского и трудового права экономико-правового факультета Мариупольского государственного университета;

Погодаева Раиса Ивановна – заместитель директора Мариупольского научно-методического центра;

Кулешова Светлана Викторовна – методист Мариупольского научно-методического центра;

Акульшина Татьяна Александровна – директор Мариупольского городского лицея, Заслуженный учитель Украины;

Цинкуш Ирина Анатольевна – заместитель директора по учебно-воспитательной работе Мариупольского городского лицея;

Исаенко Ольга Михайловна – учитель истории Мариупольского городского лицея;

студенты экономико-правового факультета Мариупольского государственного университета;

учащиеся 11 классов Мариупольского городского лицея.

 

В заключении участники круглого стола подписали Резолюцию. В ней говорится о  необходимости разработки новых государственных программ, правовых средств и методов в области реализации гражданами своего конституционного права на образование, которые бы обеспечили эффективное участие государства в образовательной сфере и надлежащее выполнение им его конституционной обязанности как гаранта прав граждан на образование.

Учащиеся Мариупольского городского лицея приняли участие в международной конференции «Экологические проблемы водных ресурсов Приазовья (Украина) и Восточной Фрисландии (Германия): опыт, проблемы, перспективы»

13 мая 2013 года, на факультете иностранных языков Мариупольского государственного университета, состоялась международная научно-практическая конференция «Экологические проблемы водных ресурсов Приазовья (Украина) и Восточной Фрисландии (Германия): опыт, проблемы, перспективы», организованная в рамках сотрудничества между Мариупольским государственным университетом и Мариупольским городским лицеем.

Конференция состоялася по инициативе Мариупольского городского лицея, который с 2008 года, совместно со школой Александра фон Гумбольдта (г. Виттмунд, Германия), участвует в программе школьных обменов «Мариуполь-Виттмунд: два города у моря».

 

В 2012 году учебными заведениями был начат новый экологический проект «Чистые воды».

Участвуя в первом этапе проекта «Чистые воды» в октябре 2012 года, мариупольские лицеисты посетили город Виттмунд (Германия), где вместе с немецкими школьниками принимали участие в исследовании состояния вод реки Гарле, огибающей город, наблюдали приливно-отливные явления в Ваттовом море, брали пробы воды и придонных отложений на анализ.
Кроме того, ребята ознакомились с технологией очистки сточных вод в Германии.

Второй этап проекта проходил в Мариуполе с 1 по 15 мая 2013 года. Украинские и немецкие школьники изучали состояние вод реки Кальмиус, брали пробы воды в Азовском море и делали ее химический анализ для определения уровня загрязнения, посетили станцию биологической очистки сточных вод в Мариуполе, познакомились с технологией подготовки питьевой воды потребителям.

На конференции украинские и немецкие школьники, а также студенты университета – будущие экологи, менеджеры туристической индустрии, учителя немецкого языка, представили результаты своих исследований. В программе конференции достоялись презентации докладов по таким темам: «Принципы и технологии очистки сточных вод в Мариуполе и Виттмунде», «Воздействие человека на состояние речных вод. Реки Гарле и Кальчик», «Особенности деятельности горводоканала в Мариуполе и Виттмунде», «Сферы влияния санитарно-эпидемиологической службы в Германии и Украине», «Добыча питьевой воды в Приазовье и на острове Лангеог», «Добыча сланцевого газа в Украине. Влияние на состояние водных ресурсов», «Промышленный туризм как перспективное направление развития индустриальных регионов страны», «Региональный ландшафтный парк «Меотида».

 

Конференция стала итогом совместной работы учащихся-участников проекта и позволила привлечь внимание подрастающего поколения к проблемам бережного отношения к природе, сравнить экологическое состояние и степень защищенности водных ресурсов двух стран.

Мариупольский городской лицей получил от спонсоров проекта в подарок мобильную экспресс лабораторию, которую в заключении конференции вручил руководитель проекта, доктор Райнхард Аульке.