Презентовано концепцію «Нової української школи»


Нова Українська школа

 

Закон України Про освіту

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1060-12

Закон України Про загальну середню освіту

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/651-14

Державний стандарт базової і повної середньої освіти

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011-п
Національна доктрина розвитку освіти

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/347/2002

Конвенція про права дитини

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_021

Положення про золоту медаль "За високі досягнення у навчанні" та срібну медаль "За досягнення у навчанні"

http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/46748/


Національна стратегія розвитку освіти на 2012-2021
Національна стратегія розвитку освіти на
Adobe Acrobat Document 381.1 KB